• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Haydarah1212
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905343503067
  • https://www.youtube.com/channel/UCIDtgVbhw5jRS3GRD6c0H7g

EHLİBEYT İLE KUR'AN İLMİ DERNEĞİ (EHLİKURAN) 
HATAY - İMAM HÜSEYİN (a.s.) MESCİDİ

114 - Nas Suresi

 

 

Anlamı                 İnsanlar

Başka İsmi           Muavvize

Sınıfı                    Mekke

Nüzul Sırası         21

Sure Numarası    114

Cüz                      30

Ayet Sayısı           6

Kelime Sayısı      20

 Harf Sayısı         78

 

Nas Suresi (Arapça: سورة الناس),

Kur’an-ı Kerim’in Mekke’de nazil olan surelerinden olup, Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 114. (yani son sure) ve iniş sırasına göre ise, Kur’an’ın 21. suresidir. Bu sure müminlere vesveseler karşısında Allah-u Teâlâ’ya sığınmayı emretmektedir. Allah Resulü’nün (s.a.a) İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s) (nazar ve belalardan uzak tutmak) için Nas Suresi'ni okuduğu rivayet edilmiştir.

[ Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1271 - 1272.]

 

Nas

Nas Suresi, birinci ayetinde Allah Resulü ve müminlere insanlardan insanların Rabbine sığınmayı öğrettiği için bu adı almıştır; “Kul euzu bi Rabbi'n-Nas” (tercüme: İnsanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına sığınırım). [ Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1271 - 1272.]

 

Muavveze

İnsanlar Nas Suresi'ni okumakla kendilerini şeytani vesveselerden korudukları ve Allah’a sığındıkları için bu adla anılmıştır. Nas ve Felak Suresi'ne "Muavvezeteyn" de denilmektedir. Allah Resulü (s.a.a) Nas ve ve Felak surelerini okuyarak İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin’i (a.s) (nazar ve belalardan uzak tutmak) koruduğu rivayet edilmiştir. Ayrıca İbn-i Mesud gibi sahabelerden bazıları bu iki surenin Kur’an suresi değil; dua olduğunu zannetmişlerdir. [ Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1271 - 1272.]

 

Muşakşaka

Hassas durumlarda insanın ağzından çıkan kelama "şakşaka" denmektedir. İnsan tehlike hissettiği anda bu tehlikeden kurtulmak ve Allah’a sığınmak için bu sureyi okuduğundan dolayı "muşakşaka" adını almıştır. Felak Suresi, Nas Suresi ile birlikte “muşakşakateyn” adlarıyla da anılmaktadır. [ Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1271.]

 

Dört Kul

Nas Suresi “Kul” kelimesiyle başlayan diğer üç sureyle birlikte (Kafirun, İhlas ve Felak) “Dört Kul” sureleri olarak adlandırılmıştır. [ Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1271.]

 

Nas Suresi'nin İçeriği

Şeytan’ın şer ve vesveselerinden Allah’a sığınmak

 

Birinci Nokta: Ayet 1-3: Allah’a Sığınmanın Delilleri    

İkinci Nokta: Ayet 4-6: Vesvese Edicilerin Özellikleri   

 

Birinci Özellik: Ayet 1: Allah insanları yetiştirendir      

Birinci Delil: Ayet 4 : Vesvesciler her zaman pusudadır

İkinci Özellik: Ayet 2: Allah insanların hükümdarıdır    

İkinci Delil: Ayet 5: Vesveseciler insanın kalbine vesvese eder

 

Üçüncü Özellik: Ayet 3: Allah insanların ilahıdır 

Üçüncü Delil: Ayet 6: Vesveseciler insan ve cin gruplarındandır.

 

Önemli Noktalar

رب الناس

İnsanları terbiye eden ve onların işlerini düzene sokan

 

ملك الناس

İnsanların efendisi ve onlara muktedir olan

 

اله الناس

İlah: İnsanların sadece O’na ibadet etmesi gerekendir.

 

من شر الوسواس الخناس

Vesvese, insanın içinde ona içi ses olarak, ya da düşünce olarak içine doğan kötü his ve duygulardır. İnsanlara vesvese veren kişilere de denmektedir. Hannas ise, gizlenmek ve gözden kaybolmak

 

الذي يوسوس في صدور الناس

Gizli düşünce ve duyguları insanın içine saptırmak için gizlice vesvese vermek. İnsanın içinde olan kötü düşünce ve vesveseler anlamına da gelmektedir.

 

Anlamı

Ey Muhammed, insanların Rabbi Allah’a sığın, yönel ve O’nda yardım dile. Şeytanların, cinlerin ve insanların kötülük yapmak ve insanları hayırda uzaklaştırmak için çabaladığı her türlü vesvese, kötü düşünce, iç sesten; insanların terbiyecisi, eğitmeni, nimet vereni, işlerini yöneten hükümran olan Allah’a sığın.

Bu surenin ayetleri Allah ile insan arasındaki ilişkiyi sağlayan Allah’ın üç sıfatına vurgu yapmaktadır: Rububiyet, Hakimiyet ve Uluhiyet. Bu ilişki yaratmak, işlerini ayarlamak, gözetmek, egemen olmak ve tapınmak gibi özellikler üzerine kuruludur. Bu sıfatlarla vasıflanan Allah her türlü kötülükten sığınılması ve yardım istenilmesi gerekendir.

 

Bu sure insanın içinde ortaya çıkan kötü duygulardan sakınmamız için bizi uyardığı gibi gizli şekilde içimize kötü duyguları yerleştirmek için bize musallat olan kötülüklerden de sakınmamızı gerektiğini bildirmektedir. Biz bunların kötülüğünü belki anlamayabiliriz. Bunun gizli tehlikesi aşikâr olan kötülükten daha tehlikelidir. Aşikâr olanı insan teşhis edip ona karşı savunma geliştirebilir, ancak gizli olarak insanı cinayete, suça, bozgunculuğa sevkeden vesveseler insanın hissetmeden ona doğru kayarak aldanmasına neden olur.

 

Felak suresi ve bu sure arasında konu birliği ve tamamlayıcılık vardır. Zira her ikisi de şerden ve şer mihraklarından insanı uyarmakta ve korunacağı toplumsal bilinci ve davranışa ulaşması için insanı Allah’a sarılmaya ve ondan yardım dilemeye çağrıda bulunmaktadır. İnsanı hayra yönlendirmek, iyilerle muhatap olması ve dindar bir toplumun oluşması için nasıl ki Kuran’ın başını Allah’ın adıyla ve ona hamdu sena edip şükürde bulunarak başlattıysa, Kuran’ın sonunu da şerden, kötülerden ve kötülüğe yönlendiren sebeplerden kaçınılması üzerine kurmuştur. Kuran’ın başını hayrın ve hidayetin kaynağı Allah’a övgü ile, sonunu da kötü nefislerin şerrinden korunarak ve bütün sorumluluğu insana yükleyerek Allah’ı her türlü şerden ve kötülükten tenzih ederek bitirmiştir.

 

Peygamber efendimizin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i bu iki sure ile koruduğu rivayet edilmiştir. (Muhammed Hüseyin Tabatabai, el-Mîzân fî tefsîri’l-Kur’ân, c. 20. s. 394.)

  
85 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın